free porns videos hindi dehati sex

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 8 giờ thứ tư, ngày 24 tháng 04 năm 2024
  2. Địa điểm: Hội trường Tầng 4, Tòa nhà Thái Nguyen Home Center, số 01 đường Phù Liễn, tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
  3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 25/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp.
  4. Tài liệu họp Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập website của Công ty tại thư mục “Quan hệ cổ đông” để xem tài liệu kể từ ngày 04/04/2024.
  5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội. Trong trường hợp, Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Hình thức đăng ký và xác nhận việc tham dự Đại hội thông qua thư, mail theo địa chỉ liên hệ:

Phòng Quản trị nội bộ – Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Địa chỉ nhận bản cứng: Tòa nhà Thái Nguyen Home Center, số 01 đường Phù Liễn, tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0967 630 212                                 Mail: huongctt@sthc.vn                                                    

Thời gian đăng ký: Trước 15h ngày 23 tháng 04 năm 2024

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời họp. Các cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề nghị Quý Cổ đông liên hệ với Ban tổ chức Đại hội theo số máy: 0967 630 212

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự!